DJ ריקי משה

ריקי הגיעה אליי מהעולמות החרידיים.
היא ביקשה לוגו אשר יתאים לה ולמה שהיא עושה כמו כפפה.
היא DJ לנשים בלבד והיתה צריכה לוגו שישרת את המטרה!
שימוש נכון בצבעים ואלמנטיים נשיים יביאו את הלוגו למקום הנכון, וממבט ראשון כבר אפשר להתאהב בה ובשמחת החיים שלה.

ריקי משה לוגו

               עיצוב לאינסטגרם                                                                                              עיצוב כרטיס ביקור מגנטי                                                                                                          עיצוב רולאפ

ריקי משה כרטיס ביקור
ריקי משה מגנט
ריקי משה רולאפ