Telescopic

עיצוב לוגו לחברת בת Telescopic אשר מתאימה גם לסולמות וגם לעגלות חוף.
גם כאן נדרש ממני למצוא פתרון למיקום הלוגו על מוצרים שונים, והגבלה של צבעים לפי בקשת הלקוח.

telescopic לוגו
telescopic לוגו